Mongolian | English | Japanese
PMS :: Дэмжлэг менежментийн систем  

2011/12/29
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах байгууллага
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хуулийн дагуу хэрэглэгчийн олон нийтийн байгууллага нь дараах эрхтэй байна.
Үүнд:
  • Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах харилцааг зохицуулах талаар бараа /ажил, үйлчилгээ/-нд тавигдах шаардлага, түүнчлэн хуулийн төсөл бусад баримт бичгийг боловсруулах үед оролцох,
  • Барааны чанар, аюулгүй байдлын талаар болон худалдагч /үйлдвэрлэгч, гүйцэтгэгч/-ийн ирүүлсэн мэдээллийн дагуу бие даасан шалгалт явуулах
 
                      Д.Тогтохбаяр

Хэрэглэгчийн эрхийн асуудал
 
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах асуудлыг өнгөцхөн харахад хэн нэгэн хүний хэрэглээний явцад хохирсон эрх ашгийг л хамгаалж тэдэнд үйлчлэх, тус дэм үзүүлэх явдал хэмээн явцуу утгаар ойлгодог байсан ерээд оны ойлголт түүх болон үлдэж энэ талаарх нийгмийн сэтгэл зүй ихээхэн өөрчлөгдөж байна.
 

 
Ажил биелүүлж, үйлчилгээ үзүүлэх үед хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
 
Хэрвээ ажил биелүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх хугацааг зөрчсөн тохиолдолд хэрэглэгчийн зүгээс дараах байдлаар гүйцэтгэгчид шаардлага тавьж эрхээ хамгаалуулна.
 
Ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх хугацааг зөрчсний төлөө ямар хэмжээний торгууль ямар журмаар ногдуулдаг вэ?
 
Энэ тохиолдолд Монгол Улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар бүлгийн 21.1.1, 21.1.5 зүйлд заасны дагуу доорх хариуцлага хүлээлгэнэ.
 
Ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх үед доголдол гарсан тохиолдолд хэрэглэгч юу шаардах эрхтэй вэ?
 
Хэрэглэгч ийм тохиолдолд өөрийнхөө үзэмжээр доорх шаардлага тавих эрхтэй байдаг.
 

 
Ямар насны хүүхдүүд авто тээврээр үнэгүй зорчих эрхтэй вэ?
 
Автомашинаар зорчих болон ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу зорчигч нь хотын ба хот хоорондын автобусанд 7 насыг багтаагаад түүнээс доош насны нэг хүүхдийг, хэрвээ тэр нь нэг хүний байр эзлэхгүй бол үнэ төлбөргүй авч явах эрхтэй байна.
 
Хот хоорондын маршрутын автобусаар зорчих тасалбарыг гээгдүүлсэн бол түүнийг сэргээх бололцоотой юу? Үгүй
дэлгэрэнгүй

ДМС

Системийн эрхэм зорилго Яагаад шаардлагатай гэж “ДМС”-ийн багаас үзүүлэх үйлчилгээ “ДМС” хэнд ашигтай вэ Зах зээлийн мэдээлэл Бизнесийн орчин “ДМС”-ийн гишүүн болсоны давуу тал "ДМС” Гишүүн болох

Вэбсайт

Сайтын бүтэц Хөгжүүлэгчид Тусламж

Web stats