Mongolian | English | Japanese
PMS :: Дэмжлэг менежментийн систем  

2011/12/29
Газрын тухай ерөнхий ойлголт “Газар” гэж газрын гадаргуу, түүний хөрс, ой, ус, ургамал бүхий орон зайн давхаргыг
“Газар эзэмших” гэдэг нь газрыг гэрээнд заасан зориулалт, нөхцөл болон болзлын дагуу хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг


Газрын төлбөр, гэрчилгээний үнэ, мэдээллийн сангийн лавлагааний төлбөр төлөх дансны дугаар:
•    Газрын төлбөр төлөх дансны дугаар   Улаанбаатар банк 2601002693
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ сунгуулахад бүрдүүлэх материал:
•    Өргөдөл
•    Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай Газар эзэмших, ашиглах эрх шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал:
•    Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ /Эх хувь/
•    Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газар эзэмшихэд бүрдүүлэх материал:
•    Өргөдөл /Хороо хариуцсан Газар зохион байгуулагчийн цохолттой/
•    Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

Анхаарах зүйлс:
•    Гараар бичих өргөдөлд тухай газрын байршил, хаяг, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүн хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж, гарын үсгээ зурж, огноо тавьсан байна.
•    Материал бүрдүүлэлтийг бүрэн хийж, бичиг хэрэгт хүлээлгэн өгөхдөө буцах хуудас /тасалбар/ заавал авна.

Газрын төлбөр, гэрчилгээний үнэ, мэдээллийн сангийн лавлагааны төлбөр төлөх дансны дугаар:
•    Газрын төлбөр төлөх дансны дугаар        Улаанбаатар банк 2601002693
•    Газрын гэрчилгээний үнэ төлөх дансны дугаар    Төрийн сан банк 200955014
Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэрээ хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд:
•    Өргөдөл /Гараар бичсэн/
•    Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэрээ улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал:
•    Өргөдөл /Гараар бичсэн/
•    Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр /эх хувь/
•    Хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/


Кадастрын зурагны нэрээ бүртгэж оруулах:
•    Хуучин кадастрын зураг /хорооны Засаг даргаар цохуулсан байх/
•    Газар эзэмших гэрчилгээний хуулбар

Кадастрын зурагны илүү талбай хасуулахад:
•    Хувийн компаниар хасалт хийлгэсэн зураг /Зурган дээрээ зааавал хороо хариуцсан газар зохион байгуулагчаар цохол хийлгэнэ/
•    Газар эзэмших гэрчилгээний хуулбар


Иргэний нэгэнт өмчилсөн газрыг хурааж болдог юм уу? Болдог бол ямар үндэслэлээр хураах вэ?
Газар өмчлөгч иргэн “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-д зааснаар хууль тогтоомж зөрчсөн дараахь нөхцөл байдлыг бий болговол иргэний өмчийн газрыг хураадаг. Үүнд:

Манай хамаатны хүн өмчилсөн газраа гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид худалдах гэсэн чинь эрх бүхий этгээд газар худалдах, худалдан авах гэрээг хүчин төгөлдөр бус байна гээд асуудлыг шийдвэрлэж өгөхгүй, харин ч газрыг нь хурааж авна гэсэн байна. Ингэх эрх байгаа юу? "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн 35 дугаар зүйлд зааснаар иргэний өмчийн газрыг хураах гэсэн ойлголт бий.
дэлгэрэнгүй

ДМС

Системийн эрхэм зорилго Яагаад шаардлагатай гэж “ДМС”-ийн багаас үзүүлэх үйлчилгээ “ДМС” хэнд ашигтай вэ Зах зээлийн мэдээлэл Бизнесийн орчин “ДМС”-ийн гишүүн болсоны давуу тал "ДМС” Гишүүн болох

Вэбсайт

Сайтын бүтэц Хөгжүүлэгчид Тусламж

Web stats