Mongolian | English | Japanese
PMS :: Дэмжлэг менежментийн систем  

2011/12/29
18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон иргэнд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 настай иргэнд орон гэртэй болоход нь дэмжиж нэг удаа  мөнгөн тусламж олгох
Нэг удаагийн мөнгөн тусламжид хамрагдахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

Ихэр хүүхдийн эцэг эх олгох мөнгөн тусламж
Гурав хүртэл насны ихэр хүүхдийн эцэг эх асран хамгаалагчид олгох мөнгөн тусламж
Мөнгөн тусламжид хамрагдахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?
Гэр оронгүй болсон өрхөд үзүүлэх тусламж
Гэнэтийн аюул ослын улмаас гэр оронгүй болсон өрхөд гэр авахад нь дэмжлэгэ үзүүлж нэг удаагын мөнгөн тусламж олгох
Нэг удаагийн мөнгөн тусламжид хамрагдахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

Ахмад настанд протез худалдан авсан болон дотоодод дахин хийлгэсэн зардлын үнийг 5 жил тутамд нөхөн олгох
Ахмад настанд үнэт металлаар хийхээс бусад протез / сүүж-түнхний үе, сүүж- түнх, өвдөгний үе, дунд чөмөг, шилбэ, тавхай, тавхайн урд хэсэг, мөр, бугалга, шуу, сарвуу, хуруу, хиймэл шүд, эрүү, шилэн болон хуванцар нүд, нүдний болор /-ийг худалдан авсан болон дотоодод дахин хийлгэсэн зардлын үнийг 5 жил тутам нэг удаа нөхөн олгоно.

Протезийн хөнгөлөлт авахад ямар баримт бичгийг бүрдүүлэх вэ?

Ахмад настан ,хүндэт донорт орон сууц түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх
Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй,хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэгэ туслалцаа үзүүлэх боломжгүй ахмад настан ,хүндэт донорт орон сууц түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх
Орон сууц, түлээ нүүрсний хөнгөлөлт авахад ямар баримт бичгийг бүрдүүлэх вэ?

Рашаан сувилалын хөнгөлөлт авах
Хүндэт донор ахмад настан болон эмчилгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад настан эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгоно.
Рашаан сувилалын хөнгөлөлт авахад ямар баримт бичгийг бүрдүүлэх вэ?


Гурав ба түүнээс дээш тооны бага насны /14 хүртэлх насны/ хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх/эцэг/-т жилд нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмж
Жилд нэг удаа олгох мөнгөн тусламжид хамрагдахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр  Нийгмийн халамжийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг :
дэлгэрэнгүй

ДМС

Системийн эрхэм зорилго Яагаад шаардлагатай гэж “ДМС”-ийн багаас үзүүлэх үйлчилгээ “ДМС” хэнд ашигтай вэ Зах зээлийн мэдээлэл Бизнесийн орчин “ДМС”-ийн гишүүн болсоны давуу тал "ДМС” Гишүүн болох

Вэбсайт

Сайтын бүтэц Хөгжүүлэгчид Тусламж

Web stats