Mongolian | English | Japanese
PMS :: Дэмжлэг менежментийн систем  

2011/12/29
2-оос дээш жил нас хэтэрч иргэний үнэмлэх шинээр авахад бүрдүүлэх материал:
•    Өргөдөл – Хаана, хэдэн онд, эхийн хэд дэх хүүхэд болж төрсөн, эцэг эхээс хэдүүлээ, төрсөн ах, эгч, дүүсээ овог нэртэй, регистрийн дугаартай нь хамт бичнэ. Мөн хэдэн онд сургуульд орж төгссөн, ямар шалтгаанаар иргэний үнэмлэх аваагүй хугацаа хэтэрсэн шалтгаанаа дэлгэрэнгүй бичиж хүсэлтээ уламжлан хорооны Засаг даргаар цохуулсан байна.
•    3 хүнээр /төрсөн эцэг, эх, ах, эгчээр/ батлан даалт гаргуулан нотариатаар батлуулсан байна.

Иргэнийн үнэмлэх авхад 17 нас хүрсэн бол нэмэлт:
•    УБЕГ-ын иргэний баримтын төв архивын лавлагаа /иргэний үнэмлэх авч байсан эсэх талаар/
Иргэний паспортаа гээгдүүлсэнийг иргэний үнэмлэхээр сольж олгох
   1. Дахин олголтын өргөдлийн анкетыг харьяа дүүрэг эсхүл оршин суугаа хорооноос авч бөглөн хорооны засаг даргаар цохолт хийлгэх
   2. Регистерийн дугаар бүхий 3% зураг
   3. Төрсний гэрчилгээ
Иргэний паспортыг иргэний үнэмлэхээр солих
  1. Иргэний паспорт
   2. Регистрийн дугаартай нэг гаралтын энгийн 3% зураг
   3. Төрсний гэрчилгээ
Иргэний үнэмлэхээ үрэгдүүлээд дахин авах
  1. Дахин олголтын өргөдлийн анкетыг харьяа дүүрэг эсхүл оршин суугаа хорооноос авч бөглөн хорооны засаг даргаар цохолт хийлгэх
   2. Регистерийн дугаар бүхий 3% зураг
   3. Төрсний гэрчилгээ

Шинээр төрсөн хүүхдийг бүртгэхэд:
•    Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
•    Төрөх эмнэлгээс өгсөн эрүүл мэндийн дэвтэр /эмнэлгийн магадлагаа/

ГАДААДАД ТӨРСӨН ХҮҮХЭД БҮРТГҮҮЛЭХЭД
Бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт
ЭХЭЭР НЬ ОВОГТОЙ ХҮҮХДИЙГ ТӨРСӨН ЭЦГЭЭР ОВОГЛОН БҮРТГҮҮЛЭХЭД Бүрдүүлэх материал
дэлгэрэнгүй

ДМС

Системийн эрхэм зорилго Яагаад шаардлагатай гэж “ДМС”-ийн багаас үзүүлэх үйлчилгээ “ДМС” хэнд ашигтай вэ Зах зээлийн мэдээлэл Бизнесийн орчин “ДМС”-ийн гишүүн болсоны давуу тал "ДМС” Гишүүн болох

Вэбсайт

Сайтын бүтэц Хөгжүүлэгчид Тусламж

Web stats