Mongolian | English | Japanese
PMS :: Дэмжлэг менежментийн систем  


“ДМС” –ийн гишүүн үйлчлэгч байгууллага болох

   1. “ДМС”- ийн гишүүн байгууллага нь гишүүний бүртгэл болон борлуулалтын мэдээллийн програм суулган ажиллуулах компьютер, түүн дээр ажиллах операторыг бэлтгэнэ.

   2.  Энэ програмд бүртгэгдсэн өдөр тутмын мэдээллийн өөрчлөлтийг экспортлон төв сэрвэр компьютерт илгээх, төв сэрвэрээс экспортолсон нэгдсэн өөрчлөлтийг хүлээн авах интернэт холболттой байх.

   3. “ДМС”-ийн вэб сайтад тавигдах дараах материалуудыг бэлтгэж өгөх
      - Байгууллагын нэр
      - Лого  
      - Хаяг
      - Үйл ажиллагааны чиглэл
      - Утас
      - Э-майл
      - Интернэт хаяг /Вэб сайт/
      - Байршлын схем зураг
      - Байгууллагын нэмэлт зураг
      - Нэмэлт мэдээлэл /товч танилцуулга/
      - Захирал эзний нэр
      - Утас.
      - Э-майл
      - Санхүүгийн менежерийн нэр
      - Утас.
      - Э-майл
      - Төлөөлөх хүний албан тушаал
      - Төлөөлөх хүний нэр
      - Утас.
      - Э-майл

   4.  Хамтран ажиллах гэрээний төсөлтэй танилцан санал солилцон гэрээг хийх
   5.  Гишүүн  үйлчлүүлэгчдэд  үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувийг өөрийн компанийн онцлог, санхүүгийн чадавхыг тооцон тогтоох.

 
“ДМС”-ийн үйлчлүүлэгч байгууллага болох
 
   1. Үйлчлүүлэгч байгууллага болох хүсэлтээ гаргах.
   2. Үйлчлүүлэгч байгууллагаар бүртгүүлэх.
      - Байгууллагын нэр
      - Лого  
      - Хаяг
      - Үйл ажиллагааны чиглэл
      - Утас
      - Э-майл
      - Интернэт хаяг /Вэб сайт/
      - Байршлын схем зураг
      - Байгууллагын нэмэлт зураг
      - Нэмэлт мэдээлэл /товч танилцуулга/
      - Захирал эзний нэр
      - Утас.
      - Э-майл
      - Санхүүгийн менежерийн нэр
      - Утас.
      - Э-майл
      - Төлөөлөх хүний албан тушаал
      - Төлөөлөх хүний нэр
      - Утас.
      - Э-майл


Үйлчлүүлэгч иргэн гишүүнээр элсэх
 
   1. Танд ямар нэгэн болзол шалгуур үзүүлэлт, төлбөр тооцоо шаардагдахгүй.
   2. Та “ДМС”-ийн гишүүн байгууллага дээр очиж бүртгүүлж, гэрээ хийгээд л болоо.
   3. Та нууц нэр, паспортоо интернетээр орж бүртгүүлээд цаашид энэ эрхээрээ интернет дээр тавигдсан мэдээ, мэдээлэл, сургалтуудыг авах, өөрийн сүлжээ, урамшуулал, худалдан авалтын түүх зэргээ авах боломжтой.

Мэдээлэл бэлтэгсэн Ч.Нэргүй
Мэдээллийг оруулсан Ц.Ган-Эрдэнэ

ДМС

Системийн эрхэм зорилго Яагаад шаардлагатай гэж “ДМС”-ийн багаас үзүүлэх үйлчилгээ “ДМС” хэнд ашигтай вэ Зах зээлийн мэдээлэл Бизнесийн орчин “ДМС”-ийн гишүүн болсоны давуу тал "ДМС” Гишүүн болох

Вэбсайт

Сайтын бүтэц Хөгжүүлэгчид Тусламж

Web stats