Mongolian | English | Japanese
PMS :: Дэмжлэг менежментийн систем  

“ДМС” хэнд ашигтай вэ?
2010/04/24

1. Үйл ажиллагаагаа шинжлэх ухааны онолын үндэстэй, дэлхийн шилдэг компаниудын туршлагаар зохион байгуулах хүсэлтэй ч хөрөнгө мөнгө, мэдлэг боловсрол, хүн хүч дутагдаж байгаа жижиг бизнес эрхлэгчид
2. Энэ системд нэгдсэн байгууллагуудын бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны байдалд нь хэрэглэгчид буюу үйлчлүүлэгчид дүгнэн хянаж байх систем нэвтэрснээр аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагаандаа хяналт, шаардлагыг тавин ажиллаж бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар, стандарт шаардлагууд албадлагаар биш эрэлтээр зохицуулагдах болно.
3. Үйлчлүүлэгчид өөрийн хэрэгцээг хангахдаа хайж цаг алдах, үргүй зардал гаргах шаардлагагүйгээр сонголт хийх, худалдан авах, хөнгөлөлттэй үнээр авах, дуудлагаар үйлчлүүлэх, банк санхүүгийн бүхий л талын үйлчилгээ авах, зөвлөлгөөг авах зэрэг давуу талуудыг эдэлнэ.
4. Хэрэглэгчид бэлэн бус төлбөр тооцооны хэрэгслэлийг ашиглан гүйлгээ хийдэг болсноор бэлэн мөнгөтэй харилцах, гар дээрх их хэмжээний мөнгөн хөрөнгө багасах, мөнгөний бодлого илүү үр дүнтэй хэрэгжиж инфляц тогтворжино.
5. Хэрэглэгчид бэлэн бус төлбөр тооцооны хэрэгслэлийг ашиглан гүйлгээ хийдэг болсноор бэлэн мөнгөтэй харилцах, гар дээрх их хэмжээний мөнгөн хөрөнгө багасах, мөнгөний бодлого илүү үр дүнтэй хэрэгжиж инфляц тогтворжино.
6. Жижиг бизнес эрхлэгчдийн орлого ашиг чадавх сайжирснаар улсад төлдөг татвар, шимтгэлийн хэмжээ нэмэгдэж улсын төсөв, эдийн засагт нөлөөлөх болно. Нөгөөтэйгүүр ..........
7.
Ложистик үйлчилгээ, интернэт худалдааг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн нэвтрүүлснээр цаг хугацаа алдалт, үргүй зардал, сөрөг зэрэгцээ тээвэрлэлт алга болж улсын хэмжээнд бодлого төлөвлөлт, мэдээллийн системийн үндэс дээр хөгжих, эдийн засаг санхүүгийн чадавх сайжрах болно.

Мэдээлэл бэлтэгсэн Ч.Нэргүй
Мэдээллийг оруулсан Ц.Ган-Эрдэнэ

ДМС

Системийн эрхэм зорилго Яагаад шаардлагатай гэж “ДМС”-ийн багаас үзүүлэх үйлчилгээ “ДМС” хэнд ашигтай вэ Зах зээлийн мэдээлэл Бизнесийн орчин “ДМС”-ийн гишүүн болсоны давуу тал "ДМС” Гишүүн болох

Вэбсайт

Сайтын бүтэц Хөгжүүлэгчид Тусламж

Web stats